Popis projektu

Výstavba odborného školícího střediska pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů členů MSDK v areálu VŠB-TU Ostrava, FAST. Realizací projektu se zlepší kvalita zázemí pro organizaci vzdělávání a komplexní rozvoj lidských zdrojů v dřevozpracujícím sektoru. Středisko bude zároveň sloužit jako unikátní výuková a názorná pomůcka pasivní dřevostavby, kde budou prostřednictvím odborných seminářů, kurzů a konferencí prezentovány technologie v pasivním standardu a materiály šetrné vůči životnímu prostředí.Projekt byl realizován ve čtyřech etapách od 1.1.2011 doe 30.6.2012.

Celkové způsobilé výdaje: 8.339.000,- Kč
Výše dotace: 5.001.000,- Kč
Vlastní zdroje: 3.338.000,- Kč

    Klíčové aktivity
  • zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • výběrové řízení na dodavatele stavby
  • výstavba pasivního objektu školícího střediska
  • vybavení střediska technickým zařízením a školícími pomůckami pro praktickou výuku
  • vybavení školících místností zařízením a vybavením pro teoretickou výuku a zázemí školícího střediska


Slavnostní otevření Výzkumného inovačního centra MSDK

Slavnostní otevření Výzkumného inovačního centra MSDK proběhlo dnee 19.9.2012 v rámci Dřevařského kongresu, jehož ústředním tématem je zvyšování konkurenceschopnosti dřevozpracujícího průmyslu se důrazem na energetické úspory.

Video
InfoPortály.cz, 21.9.2012 – „V Ostravě vyrostl dům, který předběhl dobu“
http://www.infoportaly.cz/ostravsko/ostrava/12467-v-ostrave-vyrostl-dum-ktery-predbehl-dobu

Comments are closed.