Popis objektu

Dvoupodlažní budova je situována v areálu Fakulty stavební VŠB TU-Ostrava, v části směřované na jih. Určený prostor je rovinatý a travnatý. Objekt výškově a tvarově nenarušuje okolní zástavbu a pultový tvar střechy s nízkým sklonem doplňuje zastřešení okolních domů. Orientací je dům směřován téměř ideálně pro potřeby solárních zisků. Vchod do objektu spolu se zádveřím, komunikačními a sociálními prostory je umístěn ze severní strany. Prostory učeben a haly směřují na jih. K tomuto účelu jsou přizpůsobeny i velikosti výplní otvorů. Fasádu tvoří kombinace nejčastěji používaných materiálů – kontaktní zateplovací systém s tenkovrstvou omítkou, provětrávaná fasáda s dřevěným obložením a provětrávaná fasáda s obkladovými fasádními deskami. Střešní krytinu tvoří plechová krytina s barevným povlakem.

Dům o rozměru 12,1×8,2m a sklonem střechy 15° stojí samostatně bez podsklepení s osazením horní stavby na plovoucí železobetonové (ŽB) desce. Horní stavba domu je řešena v technologii moderní dřevostavby, využívající maximální prefabrikace stavebních dílů. Stavební pozemek tím není dlouhodobě zatížen a rychle se dostává do původní kondice.

Objemové parametry:

Obestavěný prostor horní stavba (termofasáda) 668,0 m3
Zastavěná plocha horní stavba (termofasáda) 96,92 m2

  Plochy v přízemí
 • základní (obytná) 52,87 m2
 • užitková plocha 74,57 m2
  Plochy v podkroví
 • základní (obytná) 51,35 m2
 • užitková plocha 68,95 m2


V přízemí je k dispozici strojovna topného systému, hala, učebna, zádveří a sociální prostory. V podkroví dvě učebny pro 12 studentů, kancelář, koupelna a chodba. Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je řešeno v celém přízemí.


Koordinační situace stavby

Výkres číslo 1: Koordinační situace stavby

Situace s přípojkami

Výkres číslo 2: Situace s přípojkami

Výkres č. 3: Půdorys 1.NP

Výkres č. 3: Půdorys 1.NP

Výkres č. 4: Půdorys 2.NP

Výkres č. 4: Půdorys 2.NP

Výkres č. 5: Řez se skladbami

Výkres č. 5: Řez se skladbami

Výkres č. 6: Pohledy

Výkres č. 6: Pohledy

Objemové parametry:

Obestavěný prostor horní stavba (termofasáda) 668,0 m3
Zastavěná plocha horní stavba (termofasáda) 96,92 m2

  Plochy v přízemí
 • základní (obytná) 52,87 m2
 • užitková plocha 74,57 m2
  Plochy v podkroví
 • základní (obytná) 51,35 m2
 • užitková plocha 68,95 m2


V přízemí je k dispozici strojovna topného systému, hala, učebna, zádveří a sociální prostory. V podkroví dvě učebny pro 12 studentů, kancelář, koupelna a chodba. Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je řešeno v celém přízemí.


Comments are closed.