Popis měřících čidel

Základní měřící zařízení pro kontinuální monitorování jednotlivých teplotních a vlhkostních vlastností stavebních konstrukcí a vnitřního prostředí dodala firma TR instruments spol. s.r.o.

Pro měření vnějších a vnitřních povrchových teplot konstrukcí jsou použity teplotní snímače TG 68-60 Pt1000 a TG7 Pt1000, pro měření teploty a relativní vlhkosti uvnitř konstrukcí stěn, střechy a stropu jsou použity snímače HC2-C04 RH/T Rotronic (Obr. Teplotní a vlhkostní snímač HC2-C04), pro měření teplot a relativní vlhkosti vzduchu ve vnitřním prostředí jsou použity teplotní snímače Pt1000 a HC2-S RH/T Rotronic (Obr. Teplotní a vlhkostní snímač HC2-S4), pro měření teplot v zemině jsou použity odporové platinové teplotní snímače TR 087B-60 Pt1000.

Pro dlouhodobé zaznamenávání naměřených hodnot je použita vícekanálová měřící ústředna dataTaker DT80G se 4 moduly CEM 20, která zaznamenává všechny hodnoty měřených veličin v konstrukcích a ve vnitřním prostředí v nastaveném časovém intervalu 15 minut. Hodnoty teplot v zemině jsou zaznamenávány v časovém intervalu 1 hodiny.

Teplotní a vlhkostní snímač HC2-C04

Teplotní a vlhkostní snímač HC2-C04

Teplotní a vlhkostní snímač HC2-S4

Teplotní a vlhkostní snímač HC2-S4

Měření geotechnických vlastností zeminy pod základovou deskou je zajištěno pomocí zemních tlakových buněk – typ 4800 (Obr. Zemní tlaková buňka – typ 4800) pro měření totálního napětí v zemních zásypech a typ 4810 pro měření kontaktu mezi zeminou a povrchem betonové základové desky.

Mechanické napětí v betonové základové desce je zjišťováno nepřímým měřením pomocí deformace odporových tenzometrů typu 4200 (Obr. Odporový tenzometr – typ 4200).

Zemní tlaková buňka - typ 4800

Zemní tlaková buňka – typ 4800

Odporový tenzometr - typ 4200

Odporový tenzometr – typ 4200

Comments are closed.