Partneři projektu

Na realizaci projektu výstavby Výzkumného a inovačního centra se podílel velký realizační tým. Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. tímto děkuje vedení společnosti RD Rýmařov, s.r.o. a vedení Fakulty stavební, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za jejich nadstandardní přístup při realizaci projektu.

Zvláštní poděkování patří paní prof. Ing. Darje Kubečkové, Ph.D. a panu Ing. Jiřímu Pohloudkovi za jejich osobní podporu při přípravě a realizaci projektu, dále panu Ing. Petru Vaškovi a paní Ing. Ivetě Skotnicové, Ph.D. za přípravu podkladů pro projekt a vyhotovení žádosti o poskytnutí dotace, a panu Ing. Josefu Pavlíkovi za technické vedení projektu.

Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. dále děkuje všem partnerům za jejich věcnou, finanční, materiálovou a technickou podporu při realizaci projektu.

logo_01

logo_02

logo_03

logo_05

logo_08

logo_10

logo_12

logo_14

logo_16

logo_18

logo_20

logo_24

logo_25

logo_33

logo_34

logo_35

logo_36

logo_37

logo_38

logo_61

Velox

logo_50

logo_53

logo_58

logo_59

logo_60

logo_55

logo_56

logo_57

Comments are closed.