Měření teplot v zemině

Cílem měření teplot v zemině pod základovou deskou je ověření teplotních vlastností zeminy, které ovlivňují tepelné ztráty prostupem přes podlahovou konstrukci.

Teplotní čidla pro monitorování průběhů teplot v zemině jsou rozmístěna ve 4 pozicích (S1-1 až S1-4) pod základovou deskou objektu (viz obr. Půdorysné rozmístění teplotních sond do zeminy pod základovou deskou). Na každé pozici jsou v zemině zabudována tři teplotní čidla ve třech hloubkových úrovních pod horním povrchem podlahy (±0,000 m):

      1) -0,7 m,
      2) -1,5 m,
      3) -3,0 m.


Půdorysné rozmístění teplotních sond do zeminy pod základovou deskou

Půdorysné rozmístění teplotních sond do zeminy pod základovou deskou

Hloubkové umístění tepotních sond do zeminy pod základovou deskou

Hloubkové umístění tepotních sond do zeminy pod základovou deskou

Měřící teplotní čidla musela být zabudována do zeminy již v době provádění zemních prací. Na obr. Příprava umístění čidel v hloubce 3,0 m pod povrchem terénu a obr. Umístění čidel v hloubce 1,5 m pod povrchem terénu (úroveň základové desky) je ukázka instalace čidel do zeminy.

Příprava umístění čidel v hloubce 3,0 m pod povrchem terénu

Příprava umístění čidel v hloubce 3,0 m pod povrchem terénu

Umístění čidel v hloubce 1,5 m pod povrchem terénu (úroveň základové desky)

Umístění čidel v hloubce 1,5 m pod povrchem terénu (úroveň základové desky)

Na obr. Průběh průměrné teploty vzduchu a teploty v zemině ve dvou hloubkových úrovních na okraji základové desky (S1 – 1) a pod středem základové desky (S1-4) je znázorněn průběh průměrných měsíčních teplot v zemině během období prosinec 2012 až listopad 2013. Teploty v zemině vykazují s rostoucí hloubkou stabilnější hodnoty a kolísají pouze v závislosti na pozici umístění sondy pod základovou deskou a na ročním období. Průměrná teplota v hloubce 0,7 m pod povrchem terénu na okraji základové desky se pohybovala během roku v rozmezí 5,5 °C až 17,41 °C, zatímco pod středem desky bylo dosaženo teplot v rozmezí 11,2 °C až 15,2 °C. Průměrná teplota v hloubce 3,0 m pod povrchem terénu se pohybovala během roku na okraji základové desky v rozmezí 7,7 °C až 13,2 °C, zatímco pod středem desky bylo dosaženo teplot v rozmezí 10,0 °C až 13,1 °C.

Zatímco nejnižší průměrná teplota venkovního vzduchu byla dosažena v měsíci lednu (- 2,7 °C), v zemině byla díky měrné tepelné kapacitě nejnižší průměrná teplota dosažena až v měsíci březnu (v hloubce 0,7 m, okraj desky) a v dubnu (v hloubce 3,0 m, okraj desky).

Průběh průměrné teploty vzduchu a teploty v zemině ve dvou hloubkových úrovních na okraji základové desky (S1 - 1) a pod středem základové desky (S1-4)

Průběh průměrné teploty vzduchu a teploty v zemině ve dvou hloubkových úrovních na okraji základové desky (S1 – 1) a pod středem základové desky (S1-4)

Nejvyšší průměrná teplota venkovního vzduchu byla dosažena v měsíci červenci (20,8 °C), v zemině byla nejvyšší průměrná teplota dosažena v měsíci srpnu (v hloubce 0,7 m, okraj desky) a v září (v hloubce 3,0 m, okraj desky).

Comments are closed.