Měření parametrů vnitřního prostředí

Měření parametrů vnitřního prostředí zahrnuje měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu (Obr. Teplotní a vlhkostní čidla pro měření parametrů vnitřního prostředí). Teplota vnitřního vzduchu je monitorována dvěma snímači – teplotním snímačem Pt1000 a teplotně-vlhkostním snímačem HC2-S RH/T Rotronic. Snímače jsou umístěny ve všech místnostech ve 2. nadzemním podlaží ve výškové úrovni cca 1,8 m nad podlahou (výškovou úroveň je možné měnit).

Pro účely výzkumu jsou využívána i data z měřících čidel, které jsou součástí systému měření a regulace – např. koncentrace CO2 v jednotlivých místnostech, osvětlenost v jednotlivých místnostech, data z meteostanice umístěné na střeše objektu, teploty vzduchu v zemním výměníku apod.

Teplotní a vlhkostní čidla pro měření parametrů vnitřního prostředí

Teplotní a vlhkostní čidla pro měření parametrů vnitřního prostředí

Na teplotě a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu se podílí řada faktorů: venkovní teplota vzduchu, vytápění, chlazení, větrání, zastínění oken apod. Na obr. Vliv zastínění oken na průběh vnitřní teploty vzduchu je znázorněn průběh vnitřní teploty vzduchu ve dvou stejných místnostech ve 2. NP (viz Obr. Vliv zastínění oken na průběh vnitřní teploty vzduchu), které se odlišují rozdílným nastavením stínících žaluzií na oknech orientovaných na jižní stranu. Místnost M204 měla plně zastíněná okna (zastínění oken 100%), Místnost M203 měla stínící žaluzie ve vodorovné poloze (zastínění oken 0,4%). Vliv zastínění oken se projevil snížením vnitřní teploty vzduchu v místnosti o 2,5 °C. V místnosti během měření nebyla zajišťována nucená ani přirozená výměna vzduchu.

Vliv zastínění oken na průběh vnitřní teploty vzduchu

Vliv zastínění oken na průběh vnitřní teploty vzduchu

Comments are closed.