Měření geotechnických vlastností zeminy a mechanických vlastností základové desky

Měřicí senzory byly umístěny ve dvou místech půdorysu domu (ve středu a na okraji základové desky) a ve dvou hloubkových úrovních pod horním povrchem podlahy. V hloubce -1,45 m pod horním povrchem podlahy (±0,000 m) byly umístěny dvě zemní tlakové buňky typu 4800 pro měření totálního napětí v zemním zásypu (sonda č. 2 a 4). V hloubce -0,5 m pod povrchem podlahy byly přímo pod základovou deskou umístěny dvě zemní tlakové buňky typu 4810 (sonda č. 1 a 3) pro měření kontaktu mezi tepelnou izolací a betonovou základovou deskou (Obr. Umístění zemních tlakových buněk a odporových tenzometrů). Přímo na výztuž v základové desce byly umístěny dva kusy odporových tenzometrů (sonda č. 5 a 6).

Umístění zemních tlakových buněk a odporových tenzometrů

Umístění zemních tlakových buněk a odporových tenzometrů

Počáteční měření byla provedena ještě před vlastní výstavbou objektu. Na Obr. Měření totálního napětí v zemině a Obr. Měření relativních deformací základové desky je znázorněn nárůst tlaku v zemině v průběhu výstavby. Po dokončení výstavby je již zřejmá stabilizace napětí ve všech výškových úrovních. Senzory tenzometrů zaznamenaly první nárůst relativních deformací během tvrdnutí betonu základové desky a během výstavby nosných zdí objektu. Další nárůst deformací nebyl pozorován.

Měření totálního napětí v zemině

Měření totálního napětí v zemině

Měření relativních deformací základové desky

Měření relativních deformací základové desky

Comments are closed.