Experimentální měření

Jak již bylo zmíněno v předcházejících kapitolách, jedním z hlavních účelů pasivní dřevostavby je dlouhodobé monitorování a vyhodnocování fyzikálně-technických vlastností stavebních konstrukcí a vnitřního prostředí celé budovy za reálných vnějších podmínek. Od srpna 2012, kdy byl celý měřící systém zprovozněn, jsou kontinuálně zaznamenávány následující veličiny:

  • povrchové teploty obvodových konstrukcí,
  • teploty a relativní vlhkosti uvnitř obvodových konstrukcí,
  • teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu ve vnitřním a venkovním prostředí budovy,
  • teploty v zemině pod základovou deskou,
  • změny totálního napětí v zemině v úrovni základové spáry a pod základovou deskou,
  • mechanické napětí v ŽB desce získané nepřímým měřením pomocí deformace odporových tenzometrů.


Mezi další fyzikální veličiny, které jsou měřeny pouze v určitých časových obdobích nebo jednorázově, patří: hustota tepelného toku na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí, globeteplota vnitřního vzduchu (měřena kulovým teploměrem), akustické vlastnosti stavebních konstrukcí, vzduchotěsnost obálky budovy, termovizní měření.

Pro účely výzkumu jsou využívána i data z měřících čidel, které jsou součástí systému měření a regulace – např. koncentrace CO2 v jednotlivých místnostech, osvětlenost v jednotlivých místnostech, data z meteostanice umístěné na střeše objektu, teploty vzduchu v zemním výměníku apod.

Comments are closed.