Úvod

Vznik výzkumného a inovačního centra dřevařského klastru byl iniciován členy Moravskoslezského dřevařského klastru, o.s. a zástupci Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Hlavním cílem projektu bylo vybudovat na půdě VŠB-TUO výzkumný objekt na bázi lehké prefabrikace dřeva za účelem jeho dlouhodobého zkoumání a monitorování. Projekt výstavby objektu byl následně rozšířen o systém inteligentního řízení budovy s možností jeho dalšího testování.

    Budova výzkumného a inovačního centra má tři základní funkce:
  • dlouhodobé zkoumání a monitorování objektu
  • unikátní učební pomůcka postavená v měřítku 1:1 pro potřeby studentů a pedagogů střeních a vysokých škol
  • školící středisko pro potřeby organizace školení odborné a laické veřejnosti v oblasti stavebních konstrukcí, izolačních materiálů.


Celkové náklady na výstavbu objektu a jeho vybavení činily 8.339.000,- Kč bez DPH. Z toho náklady na stavbu dosáhly 5,54 mil. Kč a náklady na vybavení včetně strojního vybavení a měřících přístrojů cca 2,8 mil Kč. Prostředky na výstavbu byly pokryty částečně z dotačního příspěvku ve výši 5 mil Kč z Operačního programu podnikání a inovace, program Školící střediska. Zbylá část do výše celkových nákladů byla pokryta z mimořádných příspěvků členů klastru.

Samotný objekt je situován na pozemku nacházejícím se v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakulty stavební.

V roce 2013 získal objekt Cenu odborné poroty za přínos a propojení s vědou a výzkumem v rámci soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2012.

Comments are closed.